แว่นครอบตานิรภัย

แว่นครอบตานิรภัยและแว่นตานิรภัย (Safety goggles and safety glasses )

by admin
61 views

แว่นครอบตานิรภัย และแว่นตานิรภัย (Safety goggles and safety glasses) แตกต่างกันอย่างไร

แว่นครอบตานิรภัย และแว่นตานิรภัย เป็นแว่นตาป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันดวงตาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน แว่นตานิรภัย (safety glasses)ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องดวงตาจากเศษผง ฝุ่นละออง และอนุภาคขนาดเล็กอื่นๆ ในทางกลับกันแว่นครอบตา (safety goggles) ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องดวงตาจากของเหลว สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ที่อาจกระเด็นเข้าตา โดยทั่วไปแล้วแว่นตาป้องกันทั้งสองประเภทจะมีเลนส์กันแรงกระแทกและกรอบแว่นที่ทนทานเพื่อป้องกันอันตรายให้กับดวงตา สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทของแว่นตาป้องกันที่เหมาะสมสำหรับงานเฉพาะหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการปกป้องดวงตาสูงสุด

แว่นครอบตานิรภัย (Safety goggles)

แว่นครอบตานิรภัยเป็นแว่นตาสำหรับการป้องกันประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันดวงตาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องดวงตาจากของเหลว สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ที่อาจกระเด็นเข้าตาจากรอบทิศทางโดยทั่วไปแล้วแว่นครอบตานิรภัยจะมีการออกแบบให้รัดแน่นโดยการสร้างซีลรอบดวงตาเพื่อป้องกันของเหลวและสารเคมี โดยสามารถระบายอากาศหรือไม่ระบายอากาศก็ได้ และมักมีกรอบที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งรับกับใบหน้าเพื่อให้สวมใส่สบายและปลอดภัย มักจะมีเลนส์ที่ทนต่อแรงกระแทกแบบใสหรือสีอ่อน

แว่นครอบตานิรภัยสามารถสวมใส่ได้ในหลากหลายสถานที่ รวมถึงสถานที่ทำงานทางอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปในงานก่อสร้าง การผลิต และการค้าอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีหรือของเหลวกระเด็น มักใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อื่นๆ เช่น หมวกนิรภัย กระบังหน้า และเครื่องช่วยหายใจ

แว่นตานิรภัย (Safety glasses)

แว่นตานิรภัย คล้ายกับแว่นครอบตานิรภัย แต่ให้การป้องกันในระดับที่แตกต่างกัน แว่นตานิรภัยผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักเบาและทนต่อการแตกหักชนิดเดียวกับที่พบในแว่นครอบตานิรภัย แว่นตานิรภัยใช้ขาแว่นด้านข้างสวมไว้เหนือหูเพื่อให้พอดีกับใบหน้า เช่นเดียวกับการสวมแว่นตาหรือแว่นกันแดดทั่วไป กรอบแว่นมักจะมีกระบังด้านข้างที่ปกป้องดวงตาจากด้านข้าง แต่ไม่สามารถป้องกันบริเวณด้านบนเหมือนกับแว่นครอบตานิรภัย

แว่นตานิรภัยมีสีเลนส์และการเคลือบเลนส์ที่หลากหลายแบบ เช่น แบบใสแบบโพลาไรซ์ และแบบกระจกสีเลนส์หรือการเคลือบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงานหรือกิจกรรมเฉพาะตัวอย่างเช่นแว่นตานิรภัยบางรุ่นมีเลนส์สีเหลืองซึ่งมีประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อยขณะที่บางรุ่นมีการเคลือบโพลาไรซ์ที่ช่วยลดแสงสะท้อน

ความแตกต่างระหว่างแว่นครอบตานิรภัยและแว่นตานิรภัย

ความแตกต่างระหว่างแว่นครอบตานิรภัยและแว่นตานิรภัย

แว่นครอบตานิรภัย (safety goggles) และแว่นตานิรภัย (safety glasses) ถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ปกป้องดวงตาเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแว่นครอบตานิรภัยและแว่นตานิรภัย ดังนี้

 • แว่นครอบตานิรภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องดวงตาจากของเหลว สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ที่อาจกระเด็นเข้าตาในรอบทิศทาง ในขณะที่แว่นตานิรภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องดวงตาจากเศษผง ฝุ่นละออง และอนุภาคขนาดเล็กอื่นๆ ที่ปกป้องเพียงด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้น
 • แว่นครอบตานิรภัยมีการออกแบบที่รัดแน่นซึ่งสร้างซีลรอบดวงตาเพื่อป้องกันของเหลวและสารเคมี แต่มีขนาดใหญ่ทำให้ถอดและสวมใส่ยาก อาจเกิดการเจ็บปวดจากการรัดของสายได้ ในขณะที่แว่นตานิรภัยมักมีน้ำหนักเบาและสวมใส่ได้สบายกว่า
 • แว่นครอบตานิรภัยสามารถสวมทับแว่นสายตาได้ ในขณะที่แว่นตานิรภัยไม่สามารถใช้ร่วมกับแว่นสายตาได้
 • แว่นครอบตานิรภัยมักมีกรอบที่ยืดหยุ่นซึ่งสอดรับกับใบหน้าเพื่อให้สวมใส่สบายและปลอดภัย ในขณะที่แว่นตานิรภัยอาจมีกรอบที่แข็งกว่าและอาจไม่แนบสนิทกับใบหน้า
 • แว่นครอบตานิรภัยและแว่นตานิรภัยอาจมีมาตรฐานและการรับรองที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและจุดประสงค์การใช้งาน เช่น มาตรฐาน OSHA, ANSI และ CSA

สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทของแว่นตาเพื่อการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับงานเฉพาะหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะรับการปกป้องดวงตาสูงสุด

กิจกรรมที่ต้องสวมแว่นครอบตานิรภัย

มีกิจกรรมมากมายที่ต้องใช้แว่นครอบตานิรภัยเพื่อป้องกันดวงตาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น

 • งานอุตสาหกรรม: สถานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานและไซต์ก่อสร้าง มีความเสี่ยงที่เศษผง สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ที่อาจกระเด็นเข้าตา แว่นครอบตานิรภัยจะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายได้รอบทิศทาง
 • งานในห้องปฏิบัติการ: ในห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงที่สารเคมีจะหกหรือกระเซ็นเข้าตา แว่นครอบตานิรภัยจะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้
 • ทางการแพทย์: ในสถานที่ทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ มีความเสี่ยงที่ของเหลวจากผู้ป่วยและวัสดุอื่นๆ อาจกระเด็นเข้าตา การสวมแว่นครองตานิรภัยจะช่วยป้องกันจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • งานไม้และงานโลหะ: ในงานไม้และงานโลหะ มีความเสี่ยงที่เศษขยะและฝุ่นละอองจะปลิวเข้าตาผู้ปฏิบัติงาน แว่นครอบตานิรภัยสามารถช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายได้
 • กีฬาและนันทนาการ: กีฬาและกิจกรรมนันทนาการบางอย่าง เช่น เพนท์บอล ปืนอัดลม และยิงปืน เกี่ยวข้องกับการใช้โพรเจกไทล์ แว่นครอบตานิรภัยช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ได้
 • การทำความสะอาด: เมื่อทำความสะอาดบางพื้นที่ มีความเสี่ยงที่สารเคมีกระเด็นเข้าตา แว่นครอบตานิรภัยจะช่วยป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานได้

ในการเลือกใช้แว่นครอบตานิรภัยหรือแว่นตานิรภัยต้องพิจารณาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตาหากอันตรายมาจากรอบทิศทางควรเลือกใช้แว่นครอบตานิรภัยที่สามารถปิดคลุมทั่วทั้งดวงตาเพื่อให้สามารถปกป้องผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากพิจารณาแล้วว่าอันตรายมาจากด้านหน้าหรือด้านข้างเท่านั้นอาจจะใช้เป็นแว่นตานิรภัยก็ได้

สรุป 

ไม่ว่าจะเป็นแว่นครอบตานิรภัยหรือแว่นตานิรภัย ต้องเลือกใช้ที่ได้รับมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพราะแว่นตานิรภัยมีหลายประเภท หากเลือกใช้ไม่ถูกต้องกับชนิดของอันตรายก็ไม่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยได้ และต้องมั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถใช้และบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เว็บไซต์ที่จะเป็นแหล่งความรู้และเคล็ดลับเกี่ยวกับการศึกษา ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย