กิจกรรม-Safety-Day-คืออะไร

กิจกรรม safety day คืออะไร ? ทำกิจกรรมอะไรดีให้มีประสิทธิภาพ

by admin
86 views

วันความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เรียกว่าวัน safety day เป็นมากกว่าวันที่ในปฏิทิน เพราะมันเป็นวันที่เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยเน้นถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติที่แม้จะดูหยุมหยิมแต่มันอาจจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้เลย 

ทำความเข้าใจความสำคัญของ กิจกรรม safety day

พนักงานหลายล้านคนทั่วโลกเผชิญกับสภาวะที่เป็นอันตรายทุกวันระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากการตกจากที่สูงในการก่อสร้าง ความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากความเครียดซ้ำๆ ในสำนักงานหรือที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรม หรืออันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ

อันตรายจากที่ทำงานมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง วันกิจกรรม safety day ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจผู้คนทั่วโลกถึงความเสี่ยงเหล่านี้และความสำคัญของการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้

ประวัติศาสตร์และต้นกำเนิด

วันความปลอดภัยในการทำงานเกิดขึ้นจากขบวนการแรงงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสภาพการทำงานที่ดีขึ้น 28 เมษายนจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับสหภาพแรงงาน นายจ้าง และรัฐบาลในการรวมตัวกันและให้คำมั่นสัญญาร่วมกันในการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ประเด็นสำคัญใน กิจกรรม safety day 

ในแต่ละปี วันความปลอดภัยในการทำงานจะมาพร้อมกับหัวข้อหรือประเด็นที่มุ่งเน้นเฉพาะเจาะจง หัวข้อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อกังวลและความท้าทายระดับโลกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในที่ทำงาน ประเด็นสำคัญที่ผ่านมาบางส่วนได้แก่:

 • สุขภาพจิตในที่ทำงาน
 • ความปลอดภัยในยุคของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมไปถึงการมาของ AI ในแวดวงการทำงาน
 • คนงานรุ่นใหม่: อนาคตของการทำงานที่ปลอดภัย

หัวข้อเหล่านี้ทำหน้าที่ในการมุ่งความสนใจและทรัพยากรไปยังประเด็นที่สำคัญในปีนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าความท้าทายและความเสี่ยงทุกอย่างของสถานที่ทำงานจะได้รับการแก้ไข

กิจกรรม safety day ทำอะไรบ้าง ?

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา

องค์กรต่างๆ มักจัดเวิร์กช็อปและสัมมนาเนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมองแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัย เทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆ และการแบ่งปันประสบการณ์ของพนักงาน กิจกรรมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้อันทรงคุณค่า

การฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย

2. การฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย

มักจะมีการฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉิน การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การฝึกซ้อมเหล่านี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้เป็นอย่างดี

3. การรณรงค์ให้ความรู้

อาจมีการจัดแคมเปญโปสเตอร์ โฆษณาบนออนไลน์ และละครสั้นต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ จุดมุ่งหมายคือการทำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงสิทธิของตนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในองค์กร

4. รางวัลแก่พนักงาน

การให้รางวัลแก่แชมป์เปี้ยนด้านความปลอดภัยภายในองค์กรถือเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรม safety day ที่น่าสนใจ ซึ่งก็คือพนักงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษามาตรฐานความปลอดภัย

กิจกรรม safety day ทำอะไรดี ?

 1. แบบทดสอบเรื่องความปลอดภัย

จัดทำแบบทดสอบสั้นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและขั้นตอนด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน พร้อมมอบรางวัลให้ทีมที่ชนะ

 1. มองหาอันตราย

จัดเตรียมรูปภาพสถานที่ทำงานและให้ผู้เข้าร่วมระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 1. การฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉิน

ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉิน พร้อมรวบรวมข้อเสนอแนะในภายหลังเพื่อการปรับปรุง

 1. การแข่งขันวิ่งผลัด PPE

จัดให้มีการวิ่งผลัดโดยให้ผู้เข้าร่วมสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) โดยเร็วที่สุด 

 1. เกมทายความปลอดภัย

ให้ผู้เข้าร่วมจำลองท่าทางเหมือนกำลังทำกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ‘การใช้ถังดับเพลิง’ หรือ ‘การปิด/แท็กเอาท์’ แล้วให้ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ทาย

 1. การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย

เชิญชวนพนักงานออกแบบโปสเตอร์ความปลอดภัย จัดแสดงผลงานการออกแบบที่ชนะเลิศทั่วสถานที่ทำงาน

 1. สาธิตการปฐมพยาบาล

หลังจากการสาธิตสั้นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ให้ผู้เข้าร่วมจำลองขั้นตอนการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานด้วยตัวเอง

 1. ละครสั้นเรื่องความปลอดภัย

การแสดงบทบาทสมมติสั้นๆ โดยเน้นประเด็นด้านความปลอดภัยและวิธีการป้องกัน

 1. การทำงานตามหลักสรีระศาสตร์

ติดตั้งสถานที่ทำงานที่มีข้อผิดพลาดตามหลักสรีระศาสตร์ แล้วให้ผู้เข้าร่วมระบุว่ามีตรงไหนผิดพลาดและแก้ไข

 1. เวิร์คช็อปปรึกษาปัญหา

ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้จัดโต๊ะปรึกษาปัญหาด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่จะเป็นแหล่งความรู้และเคล็ดลับเกี่ยวกับการศึกษา ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย