มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้านในระดับสากลมีอะไรบ้าง

มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้านในระดับสากลมี อะไรบ้าง

by admin
91 views

นั่งร้านเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าคนงานสามารถเข้าถึงโครงสร้างได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นความปลอดภัยของนั่งร้านและการใช้งานจึงอยู่ภายใต้มาตรฐานต่างๆ ในระดับสากล ใบบทความนี้จะเจาะลึกเกี่ยวกับมาตรฐานนั่งร้านในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และข้อกำหนดอย่างละเอียดถี่ถ้วน

มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้านสากล

ISO 45001 – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับมาตรฐานนี้ไม่ได้เฉพาะเจะจงให้กับนั่งร้าน แต่ ISO 45001 ยังได้ออกแบบกรอบการทำงานสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้านด้วย โดยหลัก ๆ แล้วจะมีดังนี้

 • การระบุอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
 • การพัฒนาและดำเนินมาตรการป้องกันนั่งร้าน
 • การปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ISO 12811-1: อุปกรณ์ทำงานชั่วคราว – โครงนั่งร้าน

 มาตรฐานนี้สรุปข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและหลักการทั่วไปสำหรับโครงสร้างชั่วคราวในงานก่อสร้างรวมถึงโครงนั่งร้าน

 • ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้าง
 • เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพและการรับน้ำหนัก
 • ปัจจัยด้านความปลอดภัยและวิธีการตรวจสอบ

มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้าน สหรัฐอเมริกา

OSHA 1926 – L : โครงนั่งร้าน

 มาตรฐานนั่งร้านของ OSHA กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการก่อสร้าง การใช้ และการรื้อนั่งร้านในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

 • แนวทางความปลอดภัยเฉพาะสำหรับโครงนั่งร้านประเภทต่างๆ
 • เกณฑ์การป้องกันการตกและการป้องกันวัตถุตก
 • กฎการก่อสร้างแพลตฟอร์มนั่งร้าน

มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้านในยุโรป

EN 12810-1: โครงนั่งร้านที่ทำจากส่วนประกอบสำเร็จรูป

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการออกแบบทั่วไปสำหรับนั่งร้านด้านหน้าอาคาร โดยเฉพาะนั่งร้านสำเร็จรูป

 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพสำหรับส่วนประกอบต่างๆ
 • เกณฑ์การออกแบบโครงสร้าง
 • บทบัญญัติสำหรับวิธีทดสอบก่อยใช้งาน

EN 12811-1: อุปกรณ์ทำงานชั่วคราว – โครงนั่งร้าน

ระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและวิธีการออกแบบโครงสร้างสำหรับการเข้าถึงและการทำงาน

 • ข้อกำหนดเพื่อความมั่นคงและความแข็งแกร่ง
 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระหว่างการประกอบ การใช้ และการรื้อถอน
 • ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ

มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้าน ในสหราชอาณาจักร

BS 1139: นั่งร้านโลหะ

แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ โดยมีรายละเอียดส่วนประกอบและการใช้นั่งร้านโลหะ

 • ข้อมูลจำเพาะของท่อ ความยาว และวัสดุ
 • รายละเอียดข้อต่อและฟิตติ้ง
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับนั่งร้านทาวเวอร์สำเร็จรูป

TG20:13 – แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับนั่งร้านและข้อต่อ

เขียนโดยสมาพันธ์การเข้าถึงและนั่งร้านแห่งชาติ (NASC) โดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการประกอบนั่งร้านและโครงข้อต่อ
 • การออกแบบและการติดตั้ง
 • การจำแนกประเภทของนั่งร้าน

มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้านในเอเชีย

มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้านในเอเชีย

SS 280: ข้อกำหนดสำหรับนั่งร้านโลหะ (สิงคโปร์)

 • ข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ วัสดุ การก่อสร้าง และการทดสอบโครงโลหะ
 • ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างและการรื้อถอน
 • เกณฑ์การตรวจสอบและบำรุงรักษา

JIS A8951: หน่วยนั่งร้าน (ญี่ปุ่น)

 • คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของวัสดุโดยละเอียด
 • แนวทางการออกแบบและการประกอบ
 • มาตรการการตรวจสอบและทดสอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 276-2549 เรื่อง โครงเหล็ก (ประเทศไทย)

ในส่วนของประเทศไทยเราจะอธิบายอย่างละเอียดโดยเน้นการสรุป เพื่อให้คุณเข้าใจถึงมาตรฐานของนั่งร้านอย่างถ่องแท้

1.วัตถุประสงค์และขอบเขต

 • กำหนดข้อกำหนดสำหรับนั่งร้านเหล็กเป็นหลัก
 • กำหนดเกณฑ์สำหรับส่วนประกอบต่างๆ ของนั่งร้าน
 • เน้นเรื่องการตรวจสอบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

2. ข้อกำหนดด้านวัสดุ

 • เหล็กควรมีคุณภาพในการเชื่อมและควรเป็นไปตามมาตรฐานของไทย
 • ส่วนประกอบเหล็กต้องปราศจากรอยแตก ข้อบกพร่องที่พื้นผิว และความไม่สมบูรณ์อื่นๆ
 • กระบวนการชุบสังกะสีที่ใช้ควรเป็นไปตามมาตรฐานการเคลือบสังกะสีของไทย

3. การออกแบบและการติดตั้ง

 • ตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของส่วนประกอบนั่งร้าน
 • แนวทางเกี่ยวกับวิธีการต่อหรือประกอบส่วนประกอบต่างๆ
 • ข้อกำหนดด้านการออกแบบเพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรภายใต้การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

4. มาตรการด้านความปลอดภัยองค์ประกอบสำคัญ:

 • คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการติดตั้งและการรื้อนั่งร้านอย่างปลอดภัย
 • แนวทางการดูแลนั่งร้านโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
 • ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตาข่ายนิรภัย ราวกั้น และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ

5. การตรวจสอบและทดสอบ

 • แนวทางการตรวจสอบเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการใช้งาน ที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของนั่งร้าน
 • คำแนะนำในการทดสอบใช้งานเพื่อทดสอบความจุสูงสุดที่นั่งร้านรับได้
 • ขั้นตอนการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อระบุสนิม การสึกหรอ และศักยภาพอื่นๆ

สำหรับ มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้าน เหล่านี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ มอก.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่จะเป็นแหล่งความรู้และเคล็ดลับเกี่ยวกับการศึกษา ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย